ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Fundamentals of Machine Learning"

▶️  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Fundamentals of Machine Learning"
📅  ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2562
📌  ณ ห้องปฏิบัติการ 30.411 ตึก 30 ชั้น 4 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้เข้าอบรมชำระเพียง 4,000 บาท รับจำนวน 40 คน

รายละเอียดและกำหนดการ คลิกที่นี่

ลงทะเบียน คลิกที่นี่