ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วลัยพร สุขปลั่ง เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Gen-Z หางานให้ได้อย่างไร และเคล็ดลับการเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่น"

เก็บตกภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2562

Cr. ขอบคุณภาพสวยๆ โดย นายธกร วงษ์น้อย และฝ่ายเก็บภาพกิจกรรม ครับ

ประมวลภาพกิจกรรมตัวแทนนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงาน AUCC2019 ณ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย

หน้าที่ 2 จาก 2