ก่อนหน้า ต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วลัยพร สุขปลั่ง เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Gen-Z หางานให้ได้อย่างไร และเคล็ดลับการเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่น"