ก่อนหน้า ต่อไป

เก็บตกภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 61

เก็บตกภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2562

Cr. ขอบคุณภาพสวยๆ โดย นายธกร วงษ์น้อย และฝ่ายเก็บภาพกิจกรรม ครับ