ก่อนหน้า ต่อไป

ตัวแทนนักศึกษานำเสนอบทความในงาน AUCC2019

ประมวลภาพกิจกรรมตัวแทนนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงาน AUCC2019 ณ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย