สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ย้ายไปอยู่ที่ https://comsci.cs.ubru.ac.th/ แล้วจ้า

เราจะย้ายไปที่เพจใหม่ของสาขาโดยอัตโนมัติใน 5 วินาที